Algemene Ledenvergadering

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Datum en tijd
7 dec. 2021 19:30 - 21:00
Locatie
Online via MS Teams

Algemene Ledenvergadering

Bij deze nodigt het IVe bestuur alle leden van harte uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) van het studiejaar. Deze vindt door de huidige maatregelen omtrent het coronavirus plaats op dinsdag 7 december 2021 online via MS Teams. Meld je aan en je kunt vervolgens de ALV bijwonen via de teamslink die per mail wordt verstuurd!

Het programma is gevuld met het beleidsplan waarin de doelstellingen van het IVe bestuur voor 2021-2022 worden gepresenteerd. Daarnaast wordt de bijbehorende begroting van komend jaar gepresenteerd.

Beleidsplan
Allereerst presenteren we jullie het beleidsplan. Na de presentatie heb je de mogelijkheid om vragen te stellen en wordt het beleidsplan ter stemming gebracht.

Begroting
Tot slot presenteren we jullie de begroting. Ook hier heb je de mogelijkheid om vragen te stellen, om vervolgens de begroting ter stemming te brengen.

Inzage
Alle documenten kan je uiterlijk 30 november 2021 vinden op onze website, onder het kopje ‘mijn documenten’. Graag zien we je op 7 december bij deze ALV!

START: 19:30 via MS Teams (link wordt verstuurd per mail)

Let op! Aanmelden is verplicht.

Machtigen van andere leden
Ben je verhinderd? Weet dan dat je een ander lid kan machtigen om voor jou te stemmen. Dit doe je door het volmacht formulier in te vullen, deze kan je vinden onder "mijn documenten'' op de website. Er zijn 3 opties voor het geven van volmacht:

  1. Een volmacht voor één of meer agendapunten. Bijvoorbeeld het geven van volmacht bij alléén de instemming van het beleidsplan.
  2. Een volmacht voor alle agendapunten. Dit houdt in dat je een aanwezig lid volmacht geeft om namens jou te stemmen over alle vooraf gecommuniceerde agendapunten.
  3. Een volmacht voor alle zaken die aan de orde komen. Dit houdt in dat je een aanwezig lid volmacht geeft om namens jou te stemmen over alle zaken die aan bod komen. Dus ook zaken die vooraf niet op de agenda stonden.

Stuur het ingevulde formulier op vóór 7 december 2021 17:00 uur naar secretaris@svnexus.nl of neem het ingevulde formulier mee naar de ALV. Formulieren die later komen of niet volledig ingevuld zijn, zijn ongeldig.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien

Onze partners