Uitschrijven

Jammer dat je je wilt uitschrijven bij Studievereniging Nexus. Je lidmaatschap kan worden opgezegd door een mail te sturen naar secretaris@svnexus.nl met je voor- en achternaam, studentnummer en reden van opzegging.  
 
Wanneer je je uitschrijft ben je tot 1 september aanstaande lid en ben je de contributie van het desbetreffende jaar verschuldigd aan Studievereniging Nexus. Meer hierover staat beschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. Je kan gedurende de tijd dat je nog lid bent, nog wel gebruik maken van de voordelen die ons lidmaatschap biedt. 

Onze partners