Kandidaatsbestuur 2020/2021

Kandidaatsbestuur 2020-2021

Voorzitter
Rick Messing

Secretaris
Yan Ni Giskes

Penningmeester
Menno Sampers

Vicevoorzitter
Maud Koetsier

Commissaris Intern
Janne Weustenenk

Commissaris Extern 
Annabel Lentz

IMG_6576.JPG
Van links naar rechts: Annabel Lentz, Yan Ni Giskes, Rick Messing, Menno Sampers, Maud Koetsier en Janne Weustenenk


Op 23 juni jl. is alweer het derde kandidaatsbestuur unaniem ingestemd. Vanaf de eerste algemene ledenvergadering in oktober zullen zij officieel het stokje overnemen van het huidige bestuur. Tot die tijd worden ze ingewerkt, zodat ook zij er weer een top jaar van kunnen maken. Wij wensen het kandidaatsbestuur veel succes de komende tijd en hopen jullie allen snel weer te zien!

Onze partners