ICT Campus

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

Voor groei en vernieuwing van het bedrijfsleven in de Regio Food Valley

In Veenendaal en omstreken zijn veel ICT-bedrijven gevestigd. En dat biedt kansen. Gemeente Veenendaal nam het initiatief voor ICT Campus en inmiddels zijn al veel grote en kleine bedrijven en kennisinstellingen aangehaakt. Met de ondertekening van een convenant tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd. Kennisdeling en samenwerking staan centraal. De ambitie is dat Veenendaal en omgeving in 2025 landelijk het ICT-centrum voor Food, Health en Tech vormt.

De drijvende kracht achter ICT Campus

ICT Campus is een initiatief van de gemeente Veenendaal. Veenendaal en omgeving vormt in 2025 landelijk het ICT-centrum voor Food, Health en Tech. Met de ondertekening van een convenant tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid komt die doelstelling steeds dichterbij. De partners bouwen gezamenlijk en in cofinanciering ICT Campus verder uit.

Stuurgroep
ICT Campus werkt met een stuurgroep die toeziet op de uitvoering van het Campusprogramma. De stuurgroep bestaat uit ICT-ondernemers, onderwijsbestuurders en overheidsvertegenwoordigers.

Programmateam

Een uitvoerend programmateam zorgt voor de coördinatie en deels uitvoering van projecten binnen het ICT Campus programma. Stichting ICT Valley voert, in samenwerking met het bedrijfsleven, eveneens een deel van de programmapunten uit. Manish Dixit heeft binnen dit team de rol van programmamanager. Heeft u vragen over ICT Campus? Neem contact met ons op.


ICT_campus_transparant.png