RvN@LAB

RvN@ is een bottom-up beweging die innovatie, sociale en economische groei in het Rijk van Nijmegen actief stimuleert teneinde een topregio in Nederland te worden. Hierin werken ondernemers, organisaties, investeerders en kennisinstellingen/studenten met elkaar over gemeentelijke en sectorale grenzen heen om nieuwe en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en door te ontwikkelen.

RvN_logo_1.png

Elke business, idee of project kan bij RvN@ terecht om zo sneller en succesvol te groeien. We koppelen vraagstukken uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld aan kennisinstellingen en investeerders waarmee kansen ontstaan die leiden tot concrete toepassingen en nieuwe verdienmodellen. We delen onze unieke en sterke netwerken, producten, kennis en vooral doekracht en we zijn aanwezig op diverse ontmoetingsplekken (hubs) in de regio.

Door samen over grenzen heen te kijken, realiseren we nieuwe innovatieve projecten, meer innovatiekracht, krijgen we meer mensen aan het werk, behouden we meer talent voor lokale bedrijven en creëren we een sterke sociale samenleving in het Rijk van Nijmegen.


Ben je op zoek naar een partij met wie je je product op een àndere manier op de markt kunt brengen? Heb je een prikkel nodig om jouw briljante plan uit te voeren. Heb je extra denkkracht of specifieke deskundigheid nodig? Binnen RvN@ vind je het. Maar misschien ben jij juist degene die kennis en ervaring wil delen. Binnen RvN@ kan dat. Kijk naar onze programma’s en projecten. Volg onze talenten. Deel onze initiatieven. Gebruik kennis en de ervaring en deel die. Doe mee & beweeg in RvN@.

Bekijk voor meer informatie onze animatie: https://www.youtube.com/watch?v=Co4pUn4YcWY