Kascommissie

De kascommissie gaat samen met de penningmeester over de financiën, het bewaken van de budgetten en zal 2 à 3 keer per jaar het werk van de penningmeester controleren. 


De leden van de kascommissie: 

  • Menno Sampers

  • Laura Storm

Onze partners