Kascommissie

Ontmoet de Kascommissie

De Kascommissie is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor Nexus’ financiën. De commissieleden controleren onze begrotingsstukken, en stemmen over grote verenigingsuitgaven en over budgetswijzigingen.

Dit zijn de leden van de Kascommissie:

Menno Sampers

Niels Weijde