Nieuws

ALV 6 oktober 2020

ALV 6 oktober 2020

Afgelopen dinsdag, 6 oktober, heeft de eerste ALV van het nieuwe studiejaar plaatsgevonden. Afgelopen bestuursjaar is door het IIe bestuur veel energie en tijd gestoken in het opstellen van het Huishoudelijk Reglement. Tijdens deze ALV is het HR doorlopen en vervolgens unaniem ingestemd. Als tweede kwamen de jaarverslagen aan bod, waarin met het financieel en secretarieel jaarverslag werd teruggeblikt op het afgelopen jaar. Het IIe bestuur mocht onder andere mededelen dat zij alle kortetermijndoelstellingen hebben behaald en dat er een goede basis is gelegd voor de integratie van de vereniging binnen de opleiding Bedrijfskunde.  

“De titel van erelid strekt tot onderscheiding van personen wegens bijzondere verdiensten van uitzonderlijke aard voor de vereniging en/of in het kader van de doelstellingen van de vereniging.” Met deze definitie van een erelid heeft het IIe bestuur de oprichters van studievereniging Nexus aangedragen als ereleden, gezien het feit dat het oprichten van een vereniging als een bijzondere verdienste van uitzonderlijke aard kan worden beschouwd. Gezien het IIe bestuur aanbeval om anoniem te stemmen wanneer het gaat om personen, zijn de drie heren anoniem ingestemd door de ALV.  

Tot slot heeft de bestuurswissel plaatsgevonden waarbij het IIe bestuur aftrad en het IIIe bestuur aangenomen werd. Hierbij overhandigde het IIe bestuur de Nexus-das en -speldje aan het IIIe bestuur. Het IIIe bestuur bedankt het IIe bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar. Door hun inspanningen kunnen wij, als IIIe bestuur, voortbouwen op wat zij dit jaar hebben neergezet. Het IIe bestuur mag trots zijn op wat zij het afgelopen jaar hebben verricht. Met plezier nemen wij het stokje van hen over om met veel energie er weer een fantastisch jaar van te maken. We zien jullie graag op één van onze activiteiten.  

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze partners